Дизайн

Дизайн
25/08/2017 Vessy

Дизайнът – двигател на креативността и иновацииите

В основата на дизайна стои способността да се идентифицират нужда, желание, тенденция, пазар или поведение, които след това  да се трансформират в продукт. В Декатлон иновацииите са плод на сътрудничеството между различни проектни групи. Като наблюдаваме и се вслушваме в мненията и нуждите на потребителите на терен, в магазините и онлайн, успяваме да стигнем до нови “прозрения”. Най-прозорливите наблюдения дават храна на нашето въображение за нови проекти.

 Вдъвхновени от потребителите, насочвани от продуктовите мениджъри, използвайки данните от Спортната лаборатория на Декатлон и технологичните знания на инженерите, дизайнерите превръщат отделните интуитивни идеи в конкретни и измерими проекти.

Функционалните прототипи позволяват да се измери какви са ползите и предимствата на продукта при употреба, а скиците и макетите позволяват да се добие предварителна визуална представа за продукта в крайния му вид и да се прецени доколко би бил атрактивен.

Този процес по одобрение и усъвършенстване на прототипа продължава до индустриалното одобрение на продукта.

В нашите марки работят над 150 дизайнери, координирани от централно звено, което гарантира обмена на стратегии, методи и работни инструменти. Този креативен подход, насочен към потребителя, позволява да се създадат значими продукти, променящи спорта по един революционен начин.