Нашите ценности

Нашите ценности
25/08/2017 Vessy

Във всички магазини по света споделяме уникална и силна корпоративна култура, която се гради на нашите две основни ценности – жизненост и отговорност.

Жизненост

Жизненост – това е животът, интензивната активност, енергията, радостта, силата. Всички наши сътрудници са жизнени, тъй като преди всичко са позитивни и пълни с енергия. Те са въодушевени, обичат иновациите и творчеството и неуморно се стремят към развитие.

Отговорност

Да си отговорен означава да взимаш решения и да работиш за реализирането им. Всеки от нас е отговорен за последствията от решенията си върху екипа и клиентите.

Да си отговорен означава също да предусещаш промените и предизвикателствата в обществото, за да насочваш действията си в подкрепа на устойчивото развитие. Наша отговорност е също и да гарантираме безопасността на клиентите и екипите си в целия свят.