Общи условия на играта „Изпрати писмо до Дядо Коледа с Decathlon“

Общи условия на играта „Изпрати писмо до Дядо Коледа с Decathlon“
20/12/2021 Chavdar Ostrovski

Дядо Коледа Декатлон

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Изпрати писмо
до Дядо Коледа с Decathlon“, която е организирана от „Декатлон“ ЕООД, ЕИК 201811997
(„Организатор“).

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта „Изпрати писмо до Дядо Коледа с Decathlon“ се провежда във физическите
магазини на Декатлон България. Периодът на играта е от 20.12.2021 г. до 25.12.2021 г.
вкл. („Период на играта“) на територията на Република България.

2. В играта могат да участват лица, навършили 16 години, които са изпълнили условията
за участие, упоменати в общите правила, както и на място в магазините Декатлон Витоша
и Декатлон Бургас. Участието на лица под 16-годишна възраст е възможно при
присъствието на пълнолетен придружител. Участието в играта не изисква покупка,
необходимо е само участниците да бъдат членове на лоялната програма Decathlon Club –
потребителски профил в която може да бъде създаден бързо и лесно на място в
магазина.

3. За да участват в играта, участниците следва да изпратят своето писмо до Дядо Коледа,
в което да споделят кой е най-очакваният спортен подарък според тях, като добавят
своите 2 имена, номер на профил в Decathlon Club, телефон и имейл адрес за контакт.

II. Определяне на победителите

От всички участници на случаен принцип ще бъдат изтеглени общо 31 печеливши,
както следва:
● 10 печеливши на 26.12.2021. г.
● 10 печеливши на 27.12.2021. г.
● 11 печеливши на 28.12.2021. г.

ІIІ. Награди, получаване на наградите

1. Всеки от участниците, които са обявени за печеливши по реда на т. II от настоящите
Общи условия („Победители“), има право да получи спечелената награда.

Наградата за победителите в играта е – ваучер за пазаруване в Декатлон на стойност
30 и 100 лв.

2. Победителите могат да получат повече детейли за наградата на Информация в
магазините на Декатлон в България. Печеливш Участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

3. Ще се свържем с победителите по телефон или имейл с информация как могат да
получат своята награда в съответния магазин, в който е участвал, в рамките на 2
календарни седмици.

4. Служителите на Декатлон България и техните роднини нямат право да участват в
играта.